Kontakt

Kontakt Slovensko:

Office Bahrain:

Aqua SK s.r.o.
Hurbanova 130
91601 Stara Tura

Tel.: +421 948 330 775

E-mail: aquask.sro@gmail.com

Middle East Palace Aveneuve,

P.O.Box 23824

Manama 306,

Kingdom of Bahrain

 

IČO: 47 002 859

DIČ: 2023 688 282

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčin, vložka č. 27627/R

č.ú. 4017446234/7500 ČSOB

IBAN: SK70 7500 0000 0040 1744 6234 

BIC / SWIFT KÓD: CEKOSKBX